Megjegyzésminták a leadeken/érdeklődőkön keresztül történő adatgyűjtéshez (+ hírlevél)

Felhívjuk figyelmét, hogy az itt megadott személyes adatokat a Gerard® dolgozza fel, amely vállalkozás Belgium jogszabályainak megfelelően alapított és működő Roof Tile Group tagja, székhelye: Belgium, ROOF TILE GROUP Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIUM; e-mail-cím: office@gerardroofs.eu, közvetlenül vagy adatfeldolgozóin keresztül.

Adatai a kért ajánlat/információ megadása, és az így nyújtott ajánlat/információ nyomon követése, valamint hírleveleink elküldése (amennyiben feliratkozott erre a lehetőségre) céljából kerülnek feldolgozásra.

Az ilyen adatokat a kért ajánlat/információ megadása és az így tett ajánlat/információ nyomon követése céljából kezeljük.

Attól függően, hogy Ön milyen feliratkozási lehetőségeket választott a fiókjából, valamint az Ön által megadott, rendelkezésre álló adatoktól függően, adatait közvetlen marketing célokra, például hírlevelekhez, promóciós információkhoz is felhasználjuk. A direkt marketing az alábbiakban felsorolt kommunikációs eszközökön keresztül történik, nevezetesen:

- online marketing (fióküzenetek);

- e-mail marketing;

- mobile marketing (SMS és MMS küldése az Ön által megadott telefonszámra);

- telemarketing (telefonhívások).
 ​

Az ilyen adatkezelés jogalapja:

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, nevezetesen annak érdekében, hogy az Ön kérésére a szerződés megkötése előtt lépéseket tegyünk;

- A GDPR törvény 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az Ön hozzájárulása

Adatait továbbíthatjuk kereskedőinknek és értékesítési szakembereinknek a fent említett célokból.

Adatait a keresőbe való bevitelt követően 3 évig kezeljük.

 

Az ilyen adatkezeléssel kapcsolatban Ön az alábbi jogokat gyakorolhatja:

Hozzáférési jog. Megerősítést kaphat tőlünk arra vonatkozóan, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és amennyiben ez a helyzet, hozzáférhet a személyes adatokhoz és a fent említett rendelet 15. cikkében felsorolt információkhoz.

Helyesbítéshez való jog. Kérheti tőlünk az Önre vonatkozó esetleges pontatlan személyes adatok helyesbítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog. Kérheti tőlünk, hogy meghatározott esetekben korlátozzuk adatai feldolgozását, a fent említett rendelet 18. cikkének megfelelően. 

Tiltakozáshoz való jog. Különleges helyzetére hivatkozva bármikor jogában áll tiltakozni adatai feldolgozása ellen.

Törléshez való jog. Kérheti tőlünk személyes adatai törlését.

Ezeket a jogokat úgy gyakorolhatja, hogy erre vonatkozó kérését írásban megküldi részünkre, a fent említett elérhetőségek valamelyikére.

Panaszt nyújthat be a helyi adatvédelmi hatóságnál (NAIH), amely az adatvédelmi törvény alkalmazását felügyeli. Az EU minden tagállamában egy adatvédelmi hatóság található. A helyi adatvédelmi hatóságot a következő oldalon találja meg: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en