Adatvédelem marketing kampányok során történő adatgyűjtéshez (+ hírlevél)

Felhívjuk figyelmét, hogy az itt megadott személyes adatokat a GERARD® kezeli – amely vállalkozás, a Belgium jogszabályainak megfelelően alapított és működő, Roof Tile Group tagja, székhelye: Belgium, ROOF TILE GROUP Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIUM; e-mail-cím: office@gerardroofs.eu, – közvetlenül vagy az adatfeldolgozóin keresztül.

Adatai a kért ajánlat/információ megadása, és az így nyújtott ajánlat/információ nyomon követése, valamint hírleveleink és marketing e-mailjeink elküldése (amennyiben feliratkozott erre a lehetőségre) céljából kerülnek kezelésre.

Az ilyen adatokat a kért ajánlat/információ megadása és az így tett ajánlat/információ nyomon követése céljából kezeljük.

Attól függően, hogy Ön milyen feliratkozási lehetőségeket választott a fiókjából, valamint az Ön által megadott, rendelkezésre álló adatoktól függően, adatait közvetlen marketingcélokra, például hírlevelekhez és promóciós információkhoz is felhasználjuk. A direkt marketing az alábbiakban felsorolt kommunikációs eszközökön keresztül történhet, nevezetesen:

– online marketing (fióküzenetek);

– e-mail-marketing;

– mobilmarketing (SMS és MMS küldése az Ön által megadott telefonszámra);

– telemarketing  (telefonhívások).
 

 

Az ilyen adatkezelés jogalapja:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet / GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, nevezetesen annak érdekében, hogy az Ön kérésére a szerződés megkötése előtt lépéseket tegyünk;
 

– Az általános adatvédelmi rendelet  6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, azaz az Ön hozzájárulása.

Adatait továbbíthatjuk kereskedőinknek, kivitelezőinknek és értékesítési szakembereinknek a fent említett célokból.

Adatait a keresőbe való bevitelt követően [3 évig] kezeljük.

Az ilyen adatkezeléssel kapcsolatban Ön az alábbi jogokat gyakorolhatja:

Hozzáférési jog. Megerősítést kaphat tőlünk arra vonatkozóan, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és amennyiben ez a helyzet, hozzáférhet a személyes adatokhoz és a fent említett rendelet 15. cikkében felsorolt információkhoz.

Helyesbítéshez való jog. Kérheti tőlünk az Önre vonatkozó esetleges pontatlan személyes adatok helyesbítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog. Kérheti tőlünk, hogy meghatározott esetekben korlátozzuk adatai kezelését a fent említett rendelet 18. cikkének megfelelően. 

Tiltakozáshoz való jog. Saját helyzetére hivatkozva bármikor jogában áll tiltakozni adatai kezelése ellen.
 

Törléshez való jog. Kérheti tőlünk személyes adatai törlését.

Ezeket a jogokat úgy gyakorolhatja, hogy erre vonatkozó kérését írásban megküldi részünkre a fent említett elérhetőségek valamelyikére.

Leiratkozásra való jog. Kérheti tőlünk a marketing e-mailjeinkről való leiratkozást.

Ezeket a jogokat úgy gyakorolhatja, hogy erre vonatkozó kérését a marketing e-mailjeink végén található „Leiratkozás” gombbal jelzi felénk.

Panaszt nyújthat be a helyi adatvédelmi hatóságnál (NAIH), amely az adatvédelmi törvény alkalmazását felügyeli. Az EU minden tagállamában egy adatvédelmi hatóság található. A helyi adatvédelmi hatóságot a következő oldalon találja meg: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en